IMG_0005

 

Hi :”>

Đây là blog cá nhân của Jo. Đa số bài viết trong blog đều liên quan đến việc học tiếng Anh vì đây là nghề nghiệp cả đời của mình :”) Link dẫn tới bài gốc luôn được đặt đầu mỗi bài viết nhé. Còn lại là những bức hình mình thỉnh thoảng chụp hoặc vẽ lung tung để xả stress thôi, mọi người có thể lơ đi. Mong là những ai ghé xem sẽ (vài lúc) chợt tìm ra bài viết nào đó có ích cho bản thân.

Enjoy and thank you for visiting,

Jolie

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s