Art #29: Fantastic three ^^

Art29

Via Instagram 😉

Tự nhiên hôm nay lại có hứng vẽ bộ ba Béo Ú – Lờ Khờ – Lạnh Lùng.

Nếu có ai hỏi J thích xem thể loại phim gì nhất thì J nhất định trả lời ngay là Hoạt hình. Kì lạ là nhiều người nghe xong hay bảo mấy tuổi rồi còn xem hoạt hình. Không biết từ bao giờ thể loại này còn quy định độ tuổi nữa nhỉ!

Người lớn à, suy nghĩ “lớn” lên nào ~~~

#animation #cartoon #characters #baymax #walle #eva #art #artwork #drawing #quickdrawing #paperdrawing #sketchbook #sketch #pencil #illustration #jolieha

– Jolie –

Advertisements